We are here for you!

Contact us on the following availabilities!

Phone

Phone

+36 1 453 53 00
On weekdays between 9AM and 5PM.

Request a callback!

Request a callback!

We call upon the time you prefer.

Budapest

Have a question? Touch base by filling in our form.

Privacy Statement

A Photel Kommunikációs Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő) kizárólag kapcsolatfelvétel céljából kezeli az üzenetet küldő látogató (továbbiakban: Felhasználó) személyes adatait, melyet minden elvárható módon megvéd harmadik személytől.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A látogató az üzenet küldésénél kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Érintettek köre: üzenetet küldő látogatók

A kezelt adatok köre:

  • A látogatók által az üzenetküldés során megadott, a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok: név, e-mail cím,
  • valamint az egyéb kitöltött adatok: telefonszám, weboldal, havi látogatószám, tervezett chat nyitvatartási idő.

Az adatgyűjtés célja: kapcsolatfelvétel a Felhasználóval

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a Photel Kommunikációs Zrt. kapcsolattartó munkatársa

Az adatkezelés időtartama: Az elektronikusan tárolt személyes adatok a kapcsolatfelvételt követően 90 napon belül törlésre kerülnek.

A látogató kérelmezheti az adatkezelőnél:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását

Ha korábban üzenetet küldött el, akkor az üzenethez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. Az üzenethez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a Felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

Company Details


Photel Kommunikációs Zrt.
Address: 7100 Szekszárd, Alkotmány utca 17.
Office: 1098 Budapest, Berzenczey utca 9.
Telephone: +36 1 453 53 00
Fax: +36 1 453 53 01
Company registration number: 17-10-001242
Tax number: 13723907-2-17

Széchenyi 2020